Regulamin

§ 1

OGÓLNE

Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem Apartamentu Julia - bez wyżywienia i dojazdu.

Ceny pobytu nie są stałe i mogą się różnić w zależności od sposobu i terminu dokonania rezerwacji.

Pan Bogdan zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej bez podawania przyczyny. W przypadku anulowania rezerwacji przez P. Bogdana kwoty wpłacone przed Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji.

Wpłata zadatku nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.

W przypadku nie dojazdu Gości, przybycia w późniejszym terminie lub wcześniejszego wyjazdu, nie dokonujemy zwrotu za niewykorzystane dni pobytu.

W Apartamencie Julia nie gościmy zwierząt.


§ 2

PRZYJAZD I ZAMELDOWANIE

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, kończy o godz. 10.00. Prosimy nie opóźniać godziny wyjazdu, ponieważ apartament musi zostać przygotowany na wizytę kolejnych Gości.

Późne zameldowanie po godzinie 18.00 do 22.00 za dopłatą 20 PLN, od godziny 22.00 za dopłatą 50 PLN.

Jednorazowy dowóz gościa z lub do dworca PKP i PKS w cenie 20 PLN.

Całkowity koszty pobytu wraz z opłatą klimatyczną dla Urzędy Gminy w Kołobrzegu regulowany jest najpóźniej w dniu przyjazdu.

Zameldowanie odbywa się za okazaniem dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.


§ 3

ZOBOWIĄZANIA GOŚCI


Klient zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 6.00, użytkowania apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem turystyczno-wypoczynkowym, zasadami PHP i PPOŻ.

Ilość osób przebywających w Apartamencie nie może być wyższa niż wcześniej ustalona z p. Bogdanem.

Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w Apartamencie Julia oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.


§ 4

INFORMACJE DODATKOWE


W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 100 zł za sprzątanie końcowe.

Zabronione jest używanie w lokalu grzałek oraz innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Apartamentu. Ponad to zabrania się użytkowania w Apartamencie materiałów pirotechnicznych.

W Apartamencie Julia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, innych substancji smolistych,

oraz bezwzględny zakaz smażenia ryb . Złamanie zakazu grozi karą w wysokości 500 PLN.

Pan Bogdan nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Bogdanem Kucińskim a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Apartamentu Julia


Pan Bogdan służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.


Życzymy miłego pobytu!